Szkoła Artystyczna Wiesława Kuci - logo

Dowiedz się jak uzyskać dofinansowanie do szkoleń dla piekarzy i cukierników w Szkole artystycznej Wiesława Kuci w Lublinie

Podziel się formularzem w mediach społecznościowych

Facebook
Twitter
LinkedIn

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu ustalenia z którego programu dofinansowania będziecie Państwo mogli otrzymać dofinansowanie do kursów organizowanych przez Szkołę Artystyczną Wiesława Kuci w Lublinie

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

FORMULARZ DLA FIRM UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE

Siedziba firmy wg dokumentów rejestrowych (ulica, nr budynku, kod pocztowy, miejscowość, powiat, województwo)
Dane kontaktowe przedstawiciela firmy odpowiedzialnego za procedowanie wniosku o dofinansowanie (imię, nazwisko, e-mail, telefon, stanowisko służbowe)

XV. Skumulowane dane do określenia kategorii MŚP Przedsiębiorcy

* Suma aktywów bilansu dotyczy tylko SPÓŁKI w pozostałych przypadkach wpisać „nie dotyczy”
Liczba zatrudnionych - liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP.
** Kurs Euro 2020 4,6148   2021 4,5994 2022 4,6899, 2023 4,3480
Administratorem danych osobowych przekazywanych w formularzu jest Wiesław Kucia prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wiesław Kucia Szkoła Artystyczna pod adresem Dragonów 3/68, 20-554 Lublin, NIP: 9462238812 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dane osoby lub podmiotu podane w formularzu będą przetwarzane w celu dokonania weryfikacji prawidłowości umocowania do działania w imieniu podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z umową z podmiotem, który reprezentuje osoba lub podmiot podany w formularzu.

Osobie lub podmiotowi podanemu w formularzu przysługuje prawo dostępu do danych, prawo żadania ich sprostowania lub usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz inne prawa opisane w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych znajdujących się w "Polityce prywatności", która znajduje się TUTAJ
Na ten adres email będziemy wysyłać ewentualne informacje lub pytania dotyczące wniosku.

Kontakt

Anna Nowak

+48 690 213 307,
studio@kucia.com.pl

COPYRIGHT: SZKOŁA ARTYSTYCZNA 2024. ALL RIGHTS RESERVED